MÅLGRUPPE

MÅLGRUPPE

MÅLGRUPPE


Målgruppen er borgere, der ved indflytning er i alderen 18 til ca. 50 år, og på grund af varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne har behov for støtte og hjælp til dagligdagens gøremål, samtidig med et behov for moderat døgndækning.Alle borgere på Østerled har enten arbejde, er tilknyttet et beskyttet værksted eller er pensionerede. Borgere, der er pensionerede kan benytte Østerleds aktivitetstilbud ‘Ældreliv’ (læs mere herom under ‘Østerled som hjem’). Borgere på Østerled kan enten transportere sig selv til arbejde eller fritidsaktiviteter på egen hånd via offentlig transport eller benytte arrangeret transport.Borgerne på Østerled kan have vidt forskellige behov for støtte og vejledning i hverdagen. Personalet arbejder derfor for overordnet at sikre, at den enkelte borger har mulighed for direkte indflydelse på at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt ud fra borgernes egne ressourcer og kompetencer.Borgere på Østerled skal desuden kunne profitere af at leve i et delvis socialt bofællesskab. Der tilbydes fællesspisning tre gange daglig, og borgernes direkte indflydelse og medbestemmelse på Østerleds økonomi, indkøb, fælles aktiviteter og beboerferie, fordrer involvering og forståelse for det sociale fællesskab.