LOVGRUNDLAG

LOVGRUNDLAG

LOVGRUNDLAG

Almenboligloven §105

Østerled er et selvejende botilbud under Gentofte Frie Børnevenner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune.

Der ydes individuel støtte efter SEL §85 samt efter servicelovens øvrige bestemmelser.

Gentofte kommune fører tilsyn via den sociale tilsynsmyndighed. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde opgaverne løses på. Der udfærdiges handleplaner i aktivt samarbejde med den enkelte beboer en gang årligt efter SEL § 141.