HISTORIE

Østerleds historie

Ideen om at skabe et bofællesskab for fysisk og psykisk udviklingshæmmede i Gentofte stammer fra fru Gertie Wandel, der var engageret i børnehaven Birkegården. Østerled var tænkt til at rumme en gruppe handicappede børn, der havde fulgtes gennem skolegangen på Ellegårdsskolen. Forældrene startede indbetalingen til Østerled-fonden allerede ved børnenes skolestart og Arkitekt Arne Jacobsen, udarbejdede tegninger til Østerled i 1976. Alle lejlighederne er siden hen blevet gennemgribende renoveret og moderniseret i 2004/05.

I dag er Østerled er et selvejende botilbud for udviklingshæmmede vokse med beliggenhed i Skovshoved / Charlottenlund, tæt på offentlig transport, strand, skov, grønne områder, havn og butikker.

Østerled har plads til 29 borgere og er opdelt i 4 levegrupper, hvor Kastanje- og Rønnebærgården er et team og Bøge- og Pilegården er det andet team.