FAKTA

FAKTA

Østerled har plads til 29 borgere og er opdelt i 4 levegrupper, hvor Kastanje- og Rønnebærgården er et team og Bøge- og Pilegården er det andet team.

Borgeren har egen lejlighed på henholdsvis 35 til 37 kvadratmeter med eget bad/toilet samt et minikøkken. 21 af lejlighederne har egen lille terrasse, og 8 lejligheder, som er beliggende på 1`ste sal, har tilknyttet egen altan. Derudover er der til hver levegruppe fælles opholdsstue samt et stort køkken med spiseplads.


VEDTÆGTER

Vedtægter og driftsoverenskomst med Gentofte kommune, gør Østerled til et bosted som i dag kan tilbyde 29 voksne udviklingshæmmede, i alderen fra ca. 20 og til det ikke mere er forsvarligt for hverken borgeren eller personalet at den enkelte beboer bliver boende på Østerled. Østerled er et velfungerende bosted med mange muligheder og tilbud.


VISITATION

Gentofte Kommune har visitationsretten til de enkelte lejligheder på Østerled. Er borgeren inden for målgruppen, som er voksne udviklingshæmmede, med en vis grad af selvhjulpen hed i hverdagen, og som har brug for et begrænset antal medarbejder timer. Medarbejderne kan støtte, rådgive og vejlede til at opnå udvikling i eget liv. Den enkelte beboer skal kunne profitere af at relatere sig til et socialt fællesskab.

Ledsager benyttes efter § 78 og søges gennem sagsbehandler

Man kan rette henvendelse til sin sagsbehandler, som videresender sagen til kommunens visitationsudvalg. Ved fuld besættelse af samtlige lejligheder, er det muligt at komme på venteliste.

Inden visitationen, er den enkelte borger, altid velkommen til at besøge Østerled, med eller uden pårørende for at se om Østerled eventuelt kunne være en mulig fremtidig botilbud for den enkelte borger.


LOVGRUNDLAG

Almenboligloven §105
Østerled er et selvejende botilbud under Gentofte Frie Børnevenner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune.
Der ydes individuel støtte efter SEL §85 samt efter servicelovens øvrige bestemmelser.

Gentofte kommune fører tilsyn via den sociale tilsynsmyndighed. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde opgaverne løses på. Der udfærdiges handleplaner i aktivt samarbejde med den enkelte beboer en gang årligt efter SEL § 141.

 

SERVICEPAKKE

Beboerbetaling
Beboerne på Østerled betaler hver måned for husleje, el og varme, dette forvaltes af lejerforeningen Vibo. Det er muligt at søge om boligtilskud efter gældende regler igennem kommunen.

Herudover skal der betales for servicepakken, som dækker en række tøjvask, privat bustransport, rengøringsartikler og vinduespolering, Tilkøb af rengøring anbefales og her kan beboeren selv vælge omfanget af typen. Ekstra ydelser som ledsagelse til besøg, ture, ferier med videre, er ikke en del af botilbuddet, her betaler beboeren efter aftale de faktiske omkostninger.

Hver beboer skal også betale for kosten som dækker alle måltider. Prisen er pr. 2018 kr. 2.500


ORGANISATION

Østerleds organisationsplan

 

Personale
Østerled personale består af forstander, teamledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, studerende, sekretær og pedel

Om natten er der altid en vågen medarbejder til rådighed i hele huset.

BESTYRELSEN:

Bestyrelse
Østerleds bestyrelse består af repræsentanter fra Gentofte Kommune, Gentofte Frie Børnevenner, forstander, forældrerepræsentanter, TR medarbejderrepræsentant samt sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes 4 gange årligt.