AT BO PÅ ØSTERLED 2

AT BO PÅ ØSTERLED

AT BO PÅ ØSTERLED


Østerled skaber rammerne for et trygt og meningsfuldt hjem. Hver beboer har en kontaktperson, som efter behov hjælper, rådgiver og vejleder med det praktiske omkring helbred, personlige fornødenheder, hygiejne, økonomi, aktiviteter og det sociale netværk. Gennem omsorg, træning og pædagogisk vejledning vedligeholder og udvikler beboeren sine færdigheder. Han eller hun støttes i at være så selvhjulpen som muligt for at opnå størst mulig frihed. Det konstante fokus på den enkelte betyder, at beboeren får hjælp til at udtrykke behov og ønsker samt værne om sin ret til at leve sit eget liv.Da Østerled overordnet er et bofællesskab, må den enkelte beboer er i hverdagen tage hensyn til fælles beslutninger og sociale ansvarsområder.Østerled tilbyder unikke muligheder for at udvikle sig som individ i et socialt fællesskab. I hverdagen er beboeren en del af det nære fællesskab i sin egen ”levegruppe” Pilegården, Bøgegården, Kastanjegården eller Rønnebærgården. Beboerne har desuden rig mulighed for at danne netværk på tværs af huset.