ØSTERLED SOM HJEM

ØSTERLED SOM HJEM

Østerled som hjem.Indflydelse.

Indflydelse er en forudsætning for lysten til at bidrage til positive relationer og føle glæde ved livet og fællesskabet. Derfor benytter vi alle de metoder og hjælpemidler, der skal til, for at give den enkelte beboer mulighed for at udtrykke behov og ønsker, for at kunne leve sit liv på egne præmisser.

 

Klare forventninger.

Som ny beboer på Østerled kommer man med til et møde, der handler om forventninger. Hvad er vigtigt for beboeren i det store og i det små, hvilke opgaver vil han eller hun have lov til at klare selv, og hvilke opgaver er der behov for hjælp, støtte til. Østerleds forstander, beboerens kontaktperson og pårørende er med til mødet. Alle har mulighed for at afstemme forventninger til hinanden, men det er beboeren, der er i centrum.

 

Årlige handleplaner.

Hvert år laver beboeren og kontaktperson i fællesskab et oplæg til en handleplan. Handleplanen kan indeholde ønsker til livet på bostedet, arbejde og fritidsbeskæftigelse eller helt andre udviklingsmuligheder i hverdagen på lang eller kort sigt. Beboerens sagsbehandler inddrages i handleplanen, og pårørende kan være med, hvis beboeren ønsker det. Det vigtigt, at beboeren får den hjælp, der skal til for at forholde sig aktivt til eget liv. Der støttes med alternative kommunikationsredskaber og metodevalg i udfærdigelsen af handleplanerne sammen med beboeren.

 

Beboermøder.

Den levegruppe, som beboeren bor i, holder møde hver og hver anden uge, det bestemmer den enkelte leve gruppe.

Her aftaler og planlægger beboerne og personalet i gruppen fællesaktiviteter

 

Aktiviteter.

Alle beboere, får tilbud om daglige aktiviteter ud af huset. Det kan være i beskyttede værksteder, på dagcentre, på dagskoler, på idrætshøjskoler med videre. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med beboerens egen sagsbehandler. De fleste beboere har en fridag hver uge. Vi lægger vægt på, at beboeren får mulighed for, og lærer at bruge sin fritid efter eget ønske og selv er med til at planlægge aktiviteter sammen med andre.

 

Engagement stimulerer.

Østerled er i gang med forskellige projekter, der sættes fokus på medansvar, samarbejde og engagement i forhold til det at bo og leve på Østerled. Ud fra en faglig synsvinkel er sigtet på den måde at stimulere og vedligeholde det mentale og fysiske funktionsniveau længst muligt, samt at give yngre beboere udfordringer og oplevelser, som inspirerer dem til at tilegne sig nye kompetencer.


Traditioner.

Der er mange traditioner på Østerled. En del beboere og pårørende har kendt hinanden i mange år, og de er blandt de faste deltager af traditionsrige fester og arrangementer i løbet af året, som er med til at integrere nye beboere og pårørende på Østerled. Blandt de tilbagevendende begivenheder er.


Weekendture og ferier.

Beboerne er med til at planlægge weekendture og ferier. Planlægningen sker i samarbejde med personalet på tværs af levegrupperne. Der er altid stor tilslutning fra Østerled ved diverse festivaler rundt omkring i sommerlandet.

Alle beboere kan forvente et bestemt antal feriedage om året i følgeskab med personalet.