VISITATION OG BEBOERBETALING

VISITATION OG BEBOERBETALING.

Visitation og beboerbetaling.

 

Visitation 

Gentofte Kommune har visitationsretten til de enkelte lejligheder på Østerled. Er borgeren inden for målgruppen, kan man rette henvendelse til sin sagsbehandler, som videresender sagen til kommunens visitationsudvalg. Hvis alle lejligheder er optaget, er det muligt at komme på venteliste. 

Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, med en vis grad af selvhjulpenhed i hverdagen, og som har brug for et begrænset antal medarbejder timer. Medarbejderne kan støtte, rådgive og vejlede til at opnå udvikling i eget liv. 

Den enkelte beboer skal kunne profitere af at relatere sig til et socialt fællesskab. 

 

Beboerbetaling 

Beboerne på Østerled betaler hver måned et fast beløb for husleje, el og varme. Beløbet forvaltes af lejerforeningen Vibo. Det er muligt at søge om boligtilskud efter gældende regler igennem kommunen. Herudover betales til en servicepakke, som dækker en række ydelser. Fx kost, tøjvask, tv-licens, privat bustransport, rengøring, vinduespolering, som beboeren selv kan vælge omfanget af. Ekstra ydelser som ledsagelse til besøg, ture, ferier med videre, der ikke er en del af botilbuddet, betaler beboeren efter aftale de faktiske omkostninger for. 

Ledsager benyttes efter § 78 og søges i gennem sagsbehandler.