Indflydelse

Indflydelse er en forudsætning for lysten til at bidrage til positive relationer og føle glæde ved livet og fællesskabet. Derfor benytter vi alle de metoder og hjælpemidler, der skal til, for at give den enkelte beboer mulighed for at udtrykke behov og ønsker, for at kunne leve sit liv på egne præmisser.

Klare forventninger
Som ny beboer på Østerled kommer man med til et møde, der handler om forventninger. Hvad er vigtigt for beboeren i det store og i det små, hvilke opgaver vil han eller hun have lov til at klare selv, og hvilke opgaver er der behov for hjælp, støtte til. Østerleds forstander, beboerens kontaktperson og pårørende er med til mødet. Alle har mulighed for at afstemme forventninger til hinanden, men det er beboeren, der er i centrum.
 
Årlige handleplaner
Hvert år laver beboeren og kontaktperson i fællesskab et oplæg til en handleplan. Handleplanen kan indeholde ønsker til livet på bostedet, arbejde og fritidsbeskæftigelse eller helt andre udviklingsmuligheder i hverdagen på lang eller kort sigt. Beboerens sagsbehandler inddrages i handleplanen, og pårørende kan være med, hvis beboeren ønsker det. Det vigtigt, at beboeren får den hjælp, der skal til for at forholde sig aktivt til eget liv. Der støttes med alternative kommunikationsredskaber og metodevalg i udfærdigelsen af handleplanerne sammen ned beboeren.
Læs om handleplaner

Beboermøder hver og hver anden uge Den levegruppe, som beboeren bor i, holder møde hver og hver anden uge, det bestemmer den enkelte leve gruppe.

Her aftaler og planlægger beboerne og personalet i gruppen fællesaktiviteter.

 

 

 

 BOFÆLLESSKABET ØSTERLED
Korsgårdsvej 4 | 2920 Charlottenlund