Aktiviteter
Alle beboere, får tilbud om daglige aktiviteter ud af huset. Det kan være i beskyttede værksteder, på dagcentre, på dagskoler, på idrætshøjskoler med videre. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med beboerens egen sagsbehandler. De fleste beboere har en fridag hver uge. Vi lægger vægt på, at beboeren får mulighed for, og lærer at bruge sin fritid efter eget ønske og selv er med til at planlægge aktiviteter sammen med andre.
 
Engagement stimulerer
Østerled er i gang med forskellige projekter, der sættes fokus på medansvar, samarbejde og engagement i forhold til det at bo og leve på Østerled. Ud fra en faglig synsvinkel er sigtet på den måde at stimulere og vedligeholde det mentale og fysiske funktionsniveau længst muligt, samt at give yngre beboere udfordringer og oplevelser, som inspirerer dem til at tilegne sig nye kompetencer.

Udvalg og aktiviteter
Blandt de mange udvalg og aktiviteter, hvor beboerne er med til at få bofællesskabet til at være et dynamisk bosted, kan blandt andet nævnes:
 
 
·         Beboermøder
·         Ansættelsesudvalget
·         Cafe Fitness 
·         Festudvalg
·         Maleklubben

 

 

 

 BOFÆLLESSKABET ØSTERLED
Korsgårdsvej 4 | 2920 Charlottenlund